Tuyển dụng vị trí nhân viên phục vụ bàn

Tuyển dụng vị trí nhân viên phục vụ bàn

Sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương (có giá trị trong vòng 6 tháng), Giấy khám sức khoẻ (có giá trị trong vòng 6 tháng), Giấy khai sinh (bản sao), CMTND, hộ khẩu gia đình (photocopy công chứng), Văn bằng, chứng chỉ liên quan (photo công chứng), 02 ảnh (4x6cm) mới nhất..

tin tuyển dụng 1

tin tuyển dụng 1

Sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương (có giá trị trong vòng 6 tháng), Giấy khám sức khoẻ (có giá trị trong vòng 6 tháng), Giấy khai sinh (bản sao), CMTND, hộ khẩu gia đình (photocopy công chứng), Văn bằng, chứng chỉ liên quan (photo công chứng), 02 ảnh (4x6cm) mới nhất..

Tin tuyển dụng 2

Tin tuyển dụng 2

Sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương (có giá trị trong vòng 6 tháng), Giấy khám sức khoẻ (có giá trị trong vòng 6 tháng), Giấy khai sinh (bản sao), CMTND, hộ khẩu gia đình (photocopy công chứng), Văn bằng, chứng chỉ liên quan (photo công chứng), 02 ảnh (4x6cm) mới nhất..

Tuyển dụng nhân viên

Tuyển dụng nhân viên

Sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương (có giá trị trong vòng 6 tháng), Giấy khám sức khoẻ (có giá trị trong vòng 6 tháng), Giấy khai sinh (bản sao), CMTND.

Tuyển dụng quản lí

Tuyển dụng quản lí

Sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương (có giá trị trong vòng 6 tháng), Giấy khám sức khoẻ (có giá trị trong vòng 6 tháng), Giấy khai sinh (bản sao), CMTND.

Tuyển dụng nhân viên nấu ăn

Tuyển dụng nhân viên nấu ăn

Sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương (có giá trị trong vòng 6 tháng), Giấy khám sức khoẻ (có giá trị trong vòng 6 tháng), Giấy khai sinh (bản sao), CMTND.